Кръговете на Ада в Челопечене

🙌🏼 С радост помогнахме на Сдружение “За Слатина”
20.03.2023
😍 Красива снимка от район “Панчарево”
29.03.2023

🌳Гражданите на един от кварталите на столицата, кв. Челопечене, СО район Кремиковци са подложени на няколко вида тормоз. По документи за обществени поръчки и свършена работа може би района е равен на всички останали, но в действителност нещата не стоят така.
❌ В кой друг район се сещате да има:

 • действащо сметище и хвостохранилище,
 • баластриера, намираща се в “Натура 2000”,
 • безброй разрушени и разпадащи се сгради, изкопи, железа
 • и изоставена тежка строителна техника върху държавни и общински терени?
  ❓А знаете ли че забравения от Столична община , район е с една от най-плодородните почви в Софийска област? Или по-точно беше….
  🚷 Говорим в минало време, защото от известно време жителите там са застрашени. Нормалното им пребиваване е нарушено от лошо управлявано хвостохранилище.
  ⚠️ Във видеото ще ЧУЕТЕ това, което всеки ден и всяка нощ в продължение на часове слушат живеещите в кв. Челопечене!
  Ще ВИДИТЕ пепелта, която те виждат ден и нощ по прозорците, автомобилите, витрините, пътищата, детските площадки… навсякъде.
  Но няма да ВДИШАТЕ това, което те дишат ден и нощ. Химичните вещества, които дишат децата им.
  Въздухът ще остане мръсен и автомобилите са най-малкия проблем, както тук, така и в цялата столица.
  🔸Сдружение “Бъдеще за Челопечене, р-н Кремиковци” и живущите се борят отдавна с проблемите си. Наложило им се е почти да завършат химическо образование, за да разберат какво ги чака в бъдеще.
  Не един път са искали доклад за оценка на въздействието върху околната среда. След последната си проверка РИОСВ твърдят, че не откриват нередности при обходите си. Не установяват наличието на неорганизирани прахови частици. Изобщо не виждат никакви нередности?!
  🆘 Целта на занятието е извличането на баритен и железен концентрат, който да се избелва в сярнокисело третиране в окислителна среда. Ще цитираме точки от техния документ за информация:
  ➡️ “Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейнността се определя като минимална.”
  Дали е минимална?
  И още:
  ➡️ “Разделянето на паровъздушната смес и изсушения барит се осъществява във филтър, от където готовият продукт се пакетира, а очистената паровъздушна смес се отделя в атмосферата през вентилатор и изпускащо устройство.”
  Къде се отделя?
  ➡️ “Поради описания по-горе процес не се очаква да се образуват и разпространяват
  миризми, както на площадката, така и извън нея.”
  🚨 Не се е очаквало, но видеата друго показват. Има запрашаване, има шум, а може ли да има и последствия върху почвата и хората?!

📣 Изпращайте ни сигнали и снимки на info@za-sofia.bg и тук на официалната ни страница!
💛 Ние също имаме нужда от вас! С вашата помощ ще продължим работата и развитието си!
Подкрепете ни: https://za-sofia.bg/
✅ ЗА София и тук ЗА вас!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *