Фондация "За София" има за основна цел насърчаването на социалната промяна за подпомагане на обществото.


Повече от

1,000,000

преглеждания до този момент.


„Искам да поздравя за инициативата Ви да създатете страницата си!“ - Цанко Донков
„Много благодаря и оценявам това! Приятна вечер и на Вас!“ - Nelli Modzelewski
„Благодаря, Камена! Бъдете здрава и се пазете!“ - Преслав Атанасов
„Ако всички мислеха като вас, ние нямаше да бъдем най-бедните и най-болните!“ - Таня Величкова

Подкрепи ни!Дарявайки, вие помагате за изготвянето и реализацията на нужни проекти, консултации с експерти в сферите на работа, работа с организации и държавни институции, провеждане на проучвания, поддържка на онлайн ресурсите на фондацията.
Фондация „За София“
Банкова сметка: BG59FINV91501017453210
Основание за плащане: „дарение за За София“.


Скъпи съграждани, всички знаем, че сама За София няма да успее. Имаме нужда от будни граждани със силна позиция.

Колкото повече растем, толкова повече проблеми ще можем да решим. Ние сме хората, които могат да променят град София.
Ако ти се чувстваш част от нас или просто искаш да помогнеш, моля, разкажи ни за себе си и мотивацията си на info@za-sofia.bg. Ние ще се свържем с теб!