На живо от обществено обсъждане, р-н Люлин

Красива София от днес
16.10.2020
#УникалноУправление, р-н Лозенец
22.10.2020

Обществено обсъждане по повод Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и режим на застрояване на кв. 73 (междублоково пространство на бл. 007, бл. 008, бл. 014, бл. 015 и бл. 027) в частност и Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. „ж.к. Люлин – 1 м.р.“.
19.10.2020

https://www.facebook.com/watch/live/?v=793525668151641&ref=watch_permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *