"За София" има за основна цел насърчаването на социалната промяна за подпомагане на обществото.


Повече от

7,000

последователи до този момент.


„Искам да поздравя за инициативата Ви да създатете страницата си!“ - Цанко Донков
„Много благодаря и оценявам това!“ - Nelli Modzelewski
„Благодаря, Камена! Бъдете здрава и се пазете!“ - Преслав Атанасов
„Ако всички мислеха като вас, ние нямаше да бъдем най-бедните и най-болните!“ - Таня Величкова

Подкрепи "За София"!Дарявайки, вие помагате за изготвянето и реализацията на нужни проекти, консултации с експерти в сферите на работа, работа с организации и държавни институции, провеждане на проучвания, поддържка на онлайн ресурсите на фондацията. Благодаря ви!
Фондация „За София“
Банкова сметка: BG59FINV91501017453210
Основание за плащане: „дарение за За София“.


Скъпи съграждани, всички знаем, че сама "За София" няма да успее. София нужда от будни граждани със силна позиция.

Колкото повече растем, толкова повече проблеми ще можем да решим. Ние сме хората, които могат да променят града към по-добро.
Ако ти се чувстваш част от инициативата или просто искаш да помогнеш, моля, разкажи ми за себе си и мотивацията си на info@za-sofia.bg. "За София" ще се свърже с теб!