Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

30.07.2021

Бъдещето на Централни хали

Министерство на културата решава дали сградата, обявена за паметник на културата, да бъде превърната в обект на германска верига хипермаркети. С обещанието да се запази вида […]