Смет

150 години от гибелта на Васил Левски
18.02.2023
🔥 ЕТО ви замърсяване
22.02.2023

Летящи боклуци, миризма, счупени кофи и мръсотия. Едно и също до всеки блок, от най-новия и хубавия до стара панелка. Едно и също при всеки вятър.
⚠️ Според план-сметката от Закона за местните данъци и такси за 2022г, за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезврежданото им” са отпуснати 74 200 000лв❗️ А за “Третиране на битови отпадъци” парите са 34 122 302лв❗️
Немислими суми, които всяка година изтичат и се разпиляват някъде по институциите и фирмите. Резултат на базата на тези суми не се вижда.
❓Защо не можем да имаме здрави, чисти кофи, които се затварят?! Защо не стигат кофите?!
Оплакванията и натиска трябва да бъдат засилени. Вижте коя фирма отговаря за вашия район:
🟡 https://platform.negometrix.com/…/PublishedTenderInform…
🟡 https://app.eop.bg/today/169423


📣 Изпращайте ни сигнали и снимки на info@za-sofia.bg и тук на официалната ни страница!
💛 Ние също имаме нужда от вас! С вашата помощ ще продължим работата и развитието си!
Подкрепете ни: https://za-sofia.bg/
✅ ЗА София и тук ЗА вас!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *